امروز 30 تیر 1403 ساعت 04:57

تعداد بازدیدکنندگان 148751 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

HSE

روز قلم

روز قلم گرامی باد

 قلم،کسانی را که از نظر زمان و مکان جدا از هم زندگی می کنند، پیوند می دهد. همه متفکران طول تاریخ و تمام نقاط زمین، در یک کتابخانه جمع می بینی!

آتش و آتش سوزی

آتش عبارت است از يک سری از واکنش های شيميايی و اکسيداسيون سريع حرارت زای مواد قابل اشتعال است. تعريف

ایمنی کار در ارتفاع

مقدمه ایمنی کار در ارتفاع: طبق تعریف ایمنی در کار، کار هایی که ارتفاع آن ها از سطح زمین 1.20

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!