امروز 16 بهمن 1401 ساعت 17:16

ISO50001:2018

ISO50001:2018

ISO50001:2018

هدف از تدوین استاندارد ISO50001:2018 توانمند سازی سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرآیندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی،

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!