ایزو 10008:2013 رهنمود هایی برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، اجرا، حفظ و تقویت مبادلات تجاری الکترونیک میان کسب و کارها و مشتریان (B2C ECT)، در میان سازمان ها ارائه کرده است.  این ایزو در هر سازمانی که در مبادلات تجاری الکترونیک شرکت دارد و یا قرار است حضور داشته باشد، صرف نظر از اندازه، نوع و فعالیت، قابل اجرا است.
هدف ایزو 10008:2013 شکل گیری بخشی از قرارداد مشتری یا تغییر هر حق یا مقرراتی نیست. بلکه هدف این ایزو این است که سازمان ها بتوانند یک سیستم B2C ECT امن، عادلانه، موثر، کارآمد و شفاف تنظیم کنند تا از آن طریق اعتماد مشتری ها را در B2C ECT جلب کنند و رضایت شان را بالا ببرند. هدف در این ایزو این است که مشتریان در B2C ECT  به عنوان زیر مجموعه در نظر گرفته شوند. راهنمایی های ارائه شده در ایزو 10008:2013 می تواند مکملی بر سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد.