امروز 30 تیر 1403 ساعت 04:03

تعداد بازدیدکنندگان 148737 نفر

Search
Close this search box.

بند ۱۰ استاندارد ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱8

بهبود
بند ۱۰ استاندارد ۴۵۰۰۱ -بهبود

بند ۱۰ استاندارد ۴۵۰۰۱ آخرین بند از الزامات اجرایی استاندارد ۴۵۰۰۱ است. که شامل 3 زیر بند:

☑️ کلیات

سازمان باید فرصت های بهبود را تعیین کند و اقدامات ضروری و به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S را پیاده سازی کند.

☑️ رویداد، عدم انطباق و اقدام اصلاحی

سازمان باید

فرآیندهایی شامل گزارش دهی، بررسی و اقدام جهت تعیین و مدیریت رویداد و عدم انطباق  ایجاد، پیاده سازی و نگهداری شود.
درصورت بروز رویداد یا عدم انطباق سازمان باید:
۱)به موقع واکنش نشان دهد اقدام به کنترل و اصلاح آن بکند  و به عواقب رسیدگی کند.
۲) همچنین مشارکت کارکنان و دخالت دادن سایر ذینفعان با بررسی رویداد و بازنگری عدم انطباق، تعیین علت رویداد یا عدم انطباق و تعیین اینه که آیا رویداد مشابهی وجود دارد. اقدام اصلاحی را ارزیابی میکنیم.
۳)بازنگری مناسب ارزیابی های ریسک های OH&S و سایر ریسک ها.
۴)تعیین و پیاده سازی اقدامات لازم شامل اقدام اصلاحی و مدیریت تغییر.
۵)ارزیابی ریسک های OH&S و بروز رسانی ریسک و خطرات.
۶)بازنگری اثربخشی هرگونه اقدام انجام شده از جمله اقدام اصلاحی.
۷)ایجاد تغییر در سیستم مدیریت OH&S درصورت نیاز انجام پذیرد.
سازمان موظف به عنوان شواهد حفظ و نگهداری کند، همچنین نسبت به اطلاع رسانی به کارکنان یا نماینده کارکنان و سایر ذینفعان اطمینان حاصل کند.
☑️بهبود مداوم
سازمان باید مناسب بودن، کفایت و اثر بخشی سیستم مدیریت OH&S را بطور مداوم بخود بخشد:
۱)ارتقا عملکرد OH&S؛
۲)ترویج فرهنگی در جهت پشتیبانی سیستم مدیریت OH&S؛
۳)ترغیب مشارکت کارکنان در پیاده سازی اقدامات بهبود سیستم مدیریت OH&S؛
۴)اطلاع رسانی نتایج بهبود مداوم به کارکنان و نماینده کارکنان؛
۵)نگهداری و حفظ اطلاعات مدون به عنوان شواهد بهبود مداوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!