امروز 31 تیر 1403 ساعت 23:12

تعداد بازدیدکنندگان 149283 نفر

Search
Close this search box.

بند 8 استاندارد ۴۵۰۰۱ ورژن ۲۰۱۸

مانور

بند 8 استاندارد ۴۵۰۰۱- اجرا

شامل 2 زیر بند:

کنترل و برنامه ریزی عملیاتی

سازمان باید فرایندهای مورد نیاز برای برآورده سازی و پاسخ گویی به الزامات سیستم مدیریت OH&S که شامل پیشگیری و پیاده سازی اقدامات تعیین شده مطابق با نتایج ارزیابی ریسک و فرصت های سازمان، انطباق با الزامات قانونی و اهداف ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان است را برنامه ریزی، اجرا و کنترل نماید. در این راستا سازمان می بایست معیارهایی را برای کنترل فرایندهای سازمان تعیین نماید.

 • ایجاد و پیاده سازی فرایندی جهت حذف خطرات و کاهش ریسک های OH&S: ایجاد و پیاده سازی فرایند، با استفاده از سلسله مراتب کنترل های زیر:
 1. حذف خطرات
 2. جایگزینی با فرآیندها، عملیات، مواد یا تجهیزات کم خطرتر
 3. استفاده از کنترل های مهندسی و سازمان دهی مجدد کار
 4. استفاده از کنترل های اجرایی (مدیریتی) مانند آموزش
 5. استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی مناسب و کافی
 • ایجاد و پیاده سازی فرایندی جهت کنترل تغییرات موقت و دائم برنامه ریزی شده ای که بر عملکرد OH&S تأثیر می گذارند. از جمله این تغییرات: محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید، یا تغییراتی در محصولات، خدمات و فرآیندهای موجود، شامل:

موقعیت های محل کار

سازمان کار

شرایط کاری

تجهیزات

نیروی کار

توسعه و پیشرفت ها در دانش و فناوری

تغییرات در الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط تغییرات در دانش یا اطلاعات درباره خطرات OH&S

توضیح : تغییرات می توانند موجب به وجود آمدن ریسک ها و فرصت ها شوند.

 • ایجاد و پیاده سازی فرایندی جهت کنترل خرید سازمان به منظور کنترل خرید محصولات و خدمات جهت اطمینان یافتن از انطباق آنها با سیستم مدیریت OH&S :
 • پیمانکاران: سازمان باید فرآیند یا فرآیندهای خرید خود با پیمانکاران را به منظور شناسایی خطرات و دسترسی به کنترل ریسک های OH&S ناشی از موارد زیر ، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند :

فعالیت ها و عملیات پیمانکاران که سازمان و طرف های ذینفع را تحت تأثیر قرار می دهند.

فعالیت ها و عملیات سازمان که کارگران پیمانکاران را تحت تأثیر قرار می دهند .

سازمان باید اطمینان حاصل کند که الزامات و شرایط سیستم مدیریت OH&S توسط پیمانکاران و کارکنان شان رعایت می شود. فرآیند خرید سازمان نیز باید معیار ایمنی و سلامت شغلی رابرای انتخاب پیمانکاران تعریف و به کار گیرد .

توضیح : گنجاندن معیار ایمنی و سلامت شغلی برای انتخاب پیمانکاران در اسناد قراردادی می تواند اقدامی مفید باشد.

 • برون سپاری: سازمان باید اطمینان حاصل کند که فرآیندها و فعالیت های برون سپاری شده تحت کنترل سازمان هستند. سازمان همچنین باید مطمئن شود که برون سپاری هایش مطابق با الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط هستند و به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S می انجامد. نوع و میزان کنترل این فرآیندها و فعالیت ها نیز باید در سیستم مدیریت OH&S تعریف شود.

 

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

سازمان باید فرآیندی را برای آمادگی و واکنش به وضعیت های اضطراری بالقوه ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند. از جمله:

 • دادن یک واکنش برنامه ریزی شده به وضعیت های اضطراری، از قبیل ارائه کمک های اولیه
 • ارائه آموزش برای واکنش برنامه ریزی شده
 • آزمون دوره ای و تمرین قابلیت واکنش برنامه ریزی شده
 • ارزیابی عملکرد و در صورت لزوم تجدیدنظر در واکنش برنامه ریزی شده
 • ارائه اطلاعات مرتبط به تمام کارکنان درمورد وظایف و مسئولیت هایشان
 • ارائه اطلاعات مرتبط به پیمانکاران، بازدید کنندگان ، خدمات واکنش اضطراری ، مقامات دولتی و جامعه محلی.
 • در نظر گرفتن نیازها و قابلیت های تمام طرف های ذینفع و اطمینان یافتن از این که آنها به صورت مناسبی درگیر توسعه و پیشرفت واکنش برنامه ریزی شده هستند.

 

بند 8 استاندارد ۴۵۰۰۱ به صورت خلاصه و با تاکید بر مسائل کلیدی مطرح شد. برای بررسی ادامه الزامات استاندارد همراه ما باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!