امروز 10 اسفند 1402 ساعت 11:48

تعداد بازدیدکنندگان 112360 نفر

PSM

مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

برای شرکت هایی که مواد شیمیایی خطرناک را ذخیره، استفاده یا تولید می کنند، مدیریت صحیح می تواند یک موضوع مرگ و زندگی باشد.

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!