پایان نامه: بررسی تاثیر فرهنگ ملی بر سبک های مذاکره در مذاکرات بین المللی

پایان نامه: ارائه یک مدل تصمیم گیری بر مبنای الگوی مدیریت پیشگیرانه تنش با هدف گذاری عملکرد فردی

پایان نامه: شناسایی ورتبه بندی موانع شرکتهای دانش بنیان درتجاری سازی تکنولوژی های نوظهور

پایان نامه: بررسی تاثیر پیش بینی ارزش مشتری و استراتژی های تبلیغاتی بر ارزش طول عمر مشتری

پایان نامه: بررسی اثر تصمیم دیگران بر تصمیمگیری ادراکی فرد

پایان نامه: بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بین‌الملل، بازار پویا و هماهنگی بازاریابی بین‌الملل بر عملکرد با نقش واسطه‌ای انطباق برنامه بازاریابی

پایان نامه: تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر قابلیت‌های ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت

پایان نامه: بررسی اثربخشی همکاری بازاریابی تحقیق و توسعه و همکاری فروش تحقیق و توسعه برای توسعه محصول جدید تحت شرایط مختلف بازار

پایان نامه: تعیین سیاست بهینه‌ ی همزمان سفارش دهی، قیمت گذاری و تبلیغات برای کالاهای فسادپذیر

پایان نامه: بررسی تأثیر نگرش و پارادایم نوین زیست‌محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی

پایان نامه: تبیین ویژگی های صنعت نسل چهارم جهت استقرار در صنایع غذایی منتخب

پایان نامه: تجزیه و تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری با بلوغ سازمانی در کارکنان شهرداری کرج

پایان نامه لاتین 2018: گیمیفیکیشن، طراحی بازیگوش و ظهور مربی گیمر

پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری شرکت های بیمه در ایران